AUTEURSRECHT EN DATABANKRECHT

Auteursrecht is van toepassing op teksten, foto's, foto's van kunstwerken van adri de bruijn op deze website.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen.Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen, foto's en informatie berust bij de auteur. Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of foto's van werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten in de wet geregelde citeerpraktijk.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur van de foto of de eigenaar van het kunstwerk, kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en foto's en informatie kan resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

OVERNEMEN NIEUWSARTIKELEN OP WEBSITE OF IN GEDRUKTE MEDIA.

Het is toegestaan om nieuwsartikelen en Expositie agenda's van auteur zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht bij auteur blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.

 

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Adri de Bruijn (auteur) heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat auteur links naar de sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat auteur achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat auteur samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerder ervan.

 

LINKS NAAR INFORMATIE VAN WEBSITE ADRI DE BRUIJN 

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie van auteur. Hieronder valt ook 'deep-linking', waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de website van auteur verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van auteur in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de 'Look & Feel' van Adri de Bruijn wordt aangetast.

Adri de Bruijn is aangesloten bij PICTORIGHT (Voorheen Beeldrecht)